Pro pedagogy a školy

„Žáci ze státních škol se bojí chybovat, bez chyb se ale nic nenaučíte.“ Markéta Fibigerová


 • Nestačí vám povinné hodiny didaktiky?
 • Chcete vědět, jak pracovat s dětmi s rozšířenými potřebami?
 • Zajímá vás, jak pracovat s žákem s těžkou rodinnou anamnézou?
 • Chcete vědět, jak se vytváří osobní složka dítěte nebo portfolio dítěte?
   
 • Rádi byste se seznámili s moderními didaktickými metodami?
 • Chcete více cílit na čtenářskou gramotnost ve svých hodinách?
 • Naučím vás, jak správně pracovat s dílnou čtení ve vaší škole.
   
 • Dále nabízím mentoring pro MŠ, ZŠ, SŠ.
   
 • Co je to mentoring? 
  Mentor po určitou dobu sleduje práci celého třídního kolektivu. Pedagogická diagnostika je založena na pozorování, tedy nic nehodnotím, jen pozoruji. Na základě tohoto pozorování sepíši zprávu pro pedagogické pracovníky školy či školky. Nejasnosti ve výstupu si jako skupina, nebo i individuálně rozebíráme a společně hledáme cesty, jak nápravu implementovat do vzdělávacího procesu.