Pro děti a jejich rodiče

"Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem." John Locke

V rámci konzultací s klienty pracujeme na tématech: 

  • Dítě má špatný prospěch nebo časté kázeňské prohřešky.
  • Dítě má specifické potřeby vzdělávání.
  • Dítě je náročné na péči. 

  • Dítě je ve škole nespokojené nebo se bojí chodit do své školy. 
  • Nerozumíte si s učitelem, ředitelem nebo jiným pedagogickým pracovníkem.
  • Máte problémy s komunikací s různými školskými institucemi.
  • Dále svým klientům pomáhám s výběrem vhodné vzdělávací instituce nebo s výběrem přiměřené volnočasové aktivity pro jejich děti. 
  •  Vzdělávám též neodbornou veřejnost v oblastech výchovy a vzdělávání formou konzulatací či besed.

Jaký je způsob spolupráce?

Vyslechnutí problému/ů.
Objasnění rolí všech zůčastněných osob.
Odhalení kořene problému a následné nastavení mechanismů, které povedou k jeho částečnému či uplnému odstranení.
Doporučení ke spolupráci s dalšími odborníky, kteří pomohou k odstaranění nebo eliminování problemů pomoci.